តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមីនា

តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមីនា


តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមីនា ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ រង្វាន់! គ្រាន់តែឆ្លើយក្នុង Comment ដោយត្រូវរៀបរាប់ពីបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិកម្មដាំលើទឹក (Hydroponic Farming) ឱ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន ៣  និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

១. Like និង Share Post នេះជា Public នៅលើ Facebook Account របស់អ្នក

២. Follow Instagram របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ (www.instagram.com/cambodia_4.0) រួច Screenshot ដាក់ក្នុងប្រអប់ Comment ជាមួយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

៣. Mention មិត្តភក្តិរបស់អ្នកចំនួន ៥ នាក់ នៅក្នុងប្រអប់ Comment

 

បញ្ជាក់៖ ឈប់ទទួលការចូលរួមត្រឹមម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ ក្រុមការងារនឹងជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ (Random selection) នូវអ្នកឆ្លើយត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ចំនួន ១០ នាក់ ហើយនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅម៉ោង ៥ ល្ងាច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។

 

 

#Cambodia4point0 #QUIZ