អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ


អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមជូនពរឆ្នាំថ្មី សូមមានជោគជ័យ សិរីសួស្តី សុខភាពល្អ និងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ 

#Cambodia4point0 #KhmerNewYear2024