រូបភាព Wallpaper អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ឈានចូល ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៨

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • រូបភាព Wallpaper អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ឈានចូល ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៨

រូបភាព Wallpaper អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ឈានចូល ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៨


រូបភាព Wallpaper អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ឈានចូល ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៨ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទូរសព្ទដៃ និងកុំព្យូទ័រ

- Home Screen

- Lock Screen

- Background

 

ទាញយករូបភាព High Resolution៖ https://bit.ly/3PVdRr8

#Cambodia4point0 #KhmerNewYear2024