• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

ឯកឧត្តម អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង “ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថល សម្រាប់ជនមានពិការភាព”

នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គមពោធិ៍សែនជ័យ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ រៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០...

អានបន្ត

ក្រុមហ៊ុន Fintech យក្សរបស់ប្រទេសចិន Ant Group គ្រោងពង្រឹងការទូទាត់ឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនតាម រយៈការជំរុញការប្រើប្រាស់ Alipay+

Ant Group ក្រុមហ៊ុន Fintech យក្សរបស់ប្រទេសចិនបាននិងកំពុងសម្លឹងមើលលើការពង្រីកទៅកាន់ទីផ្សារទូទាត់ឌីជីថលនៃបណ្តាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុប...

អានបន្ត

ទំហំទីផ្សាររបស់បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការរ៉ូបូត (RPA) នៅក្នុងសកលលោកមានតម្លៃ ១៨,៤១ប៊ីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ជាមួយអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ២៥,៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ និងមានការព្យាករណ៍ថានឹងឈានដល់ ២២,៧៩ប៊ីលានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ និង១៧៨,៥៥ប៊ីលានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០៣៣...

អានបន្ត

តើប្រទេសណាខ្លះដែលកំពុងឈានមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AR & VR?

តើមានហេតុផលសំខាន់ណាខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យប្រទេសខាងលើជាប្រទេសដែលឈានមុខគេលើបច្ចេកវិទ្យានេះ?...

អានបន្ត

ទម្រង់នៃទីផ្សារឌីជីថល

ទីផ្សារឌីជីថលត្រូវបានបែងចែកជា ២ ទម្រង់ខុសគ្នា រួមមាន Outbound Marketing និង Inbound Marketing...

អានបន្ត

៣ វិធីជួយឱ្យការវាយអត្ថបទលឿនជាងមុន

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពី ៣ វិធីជួយឱ្យការវាយអត្ថបទលឿនជាងមុន។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #VoicetoTyping #GoogleLen #MarioTyping...

អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Adobe Express

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Adobe Express។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #AdobeExpress #Adobe #Express...

អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Microsoft Copilot

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Microsoft Copilot។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #Microsoft #Copilot...អានបន្ត

របៀបបង្កើត Curriculum នៅលើ Figma

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Curriculum នៅលើ Figma។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #Figma #Curriculum...អានបន្ត

របៀបផ្ញើរូបភាពឱ្យបានច្បាស់កម្រិត HD តាមរយៈ Messenger

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបផ្ញើរូបភាពឱ្យបានច្បាស់កម្រិត HD តាមរយៈ Messenger។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #HDQuality #Image #Messenger...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE